608819058 [email protected]

Avís Legal

En compliment amb el deure d’informació de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic d’Espanya, l’informem que aquesta pàgina web és propietat del doctor Jordi Roig amb domicili al carrer de Bruc, 150, 08037 Barcelona, amb NIF 37250927N, quines normes de conducta pot consultar a www.comb.cat.

ACCÉS DELS USUARIS AL LLOC WEB

La utilització d’aquesta pàgina web està subjecta a aquestes condicions d’ús. Li preguem que les llegeixi atentament. L’accés o l’ús d’aquesta pàgina implica que vostè ha llegit i accepta expressament aquestes condicions. Si l’usuari no estigués d’acord amb aquestes condicions d’ús, s’haurà d’abstenir d’utilitzar aquest portal i operar-hi.

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït. No obstant això, ens reservem el dret d’oferir serveis que requereixin el registre previ de l’usuari, com també a oferir serveis no gratuïts. En tot cas, aquests serveis quedaran degudament identificats al web, amb fàcils indicacions per registrar-s’hi i contractar-los.

L’usuari es compromet a utilitzar el web de conformitat amb la llei espanyola, amb aquest Avís Legal, amb les Condicions Particulars dels Serveis i amb la resta d’avisos, reglaments d’ús i instruccions que, si escau, s’hagin posat en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i amb l’ordre públic. L’accés es fa sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o be a nosaltres mateixos.

L’usuari té expressament prohibides la utilització i l’obtenció dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web, per procediments diferents als estipulats en aquestes condicions d’ús i, si escau, en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats serveis.

L’usuari reconeix que ha entès la informació sobre les condicions d’ús del nostre web i les accepta íntegrament i expressament.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges, fitxers, codi font, estructura, disseny, com també els programes d’ordinador utilitzats per a la creació i el posterior funcionament de la pàgina són propietat de Jordi Roig o són objecte de llicència o de drets de propietat intel·lectual dels quals és titular Jordi Roig o de tercers als quals s’ha adquirit els drets d’explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

El contingut d’aquest lloc web no podrà ser reproduït, modificat, distribuït, comunicat públicament ni emmagatzemat sense autorització prèvia del doctor/societat.

L’ús indegut del contingut d’aquest lloc web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores del copyright.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

Aquest lloc web té com a objectiu principal informar els usuaris i per això els continguts són de caràcter informatiu i purament orientatius; per tant, no han de ser considerats assessorament mèdic. En tot cas, i sota cap circumstància, la informació directament o indirecta accessible a través d’aquesta pàgina no pot ser considerada un consell mèdic o prescripció facultativa, i Jordi Roig declina tota responsabilitat per qualsevol tipus de conseqüències directament o indirecta relacionades amb les accions o comissions que pugui dur a terme el visitant en funció de la interpretació d’aquestes informacions.

Jordi Roig declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d’aquesta pàgina o del seu control i/o de la qual no sigui autor, i no és responsable, en particular, de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d’aquesta pàgina web, com tampoc de la seva legalitat i/o idoneïtat.

Jordi Roig queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades al seu portal, i tampoc garanteix l’exactitud, la veracitat i la vigència dels continguts d’aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçats a altres llocs web, i queda totalment exonerat de qualsevol responsabilitat derivada del seu ús. Jordi Roig queda exonerat de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació per part de l’USUARI de les nostres condicions d’ús, accés i política de privacitat, o qualsevol altra reclamació per l’incompliment de la legislació vigent.

Tampoc pot fer-se responsable Jordi Roig de cap tipus de dany directament o indirecta relacionat amb l’ús i/o contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La inclusió d’un enllaç en aquesta pàgina no pot ser considerada una recomanació de Jordi Roig als visitants; la decisió d’utilitzar l’enllaç queda subjecta a la voluntat d’aquests últims.

La informació continguda en aquest web pot no ser correcta, malgrat els esforços fets per vetllar perquè siguin veraços i estiguin actualitzats. En conseqüència, Jordi Roig no es responsabilitza dels errors continguts, ni pels danys o perjudicis derivats del seu ús.

Jordi Roig es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació.

Jordi Roig no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, per tal com no pot garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

Jordi Roig es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra els usuaris que vulnerin aquestes condicions generals d’ús, i l’usuari accepta que la no-iniciació d’aquestes accions no en constitueix una renúncia formal, i continuen vigents fins als terminis de prescripció de les infraccions.

VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D’ÚS

En qualsevol moment podem procedir a modificar-les sense previ avís. Per tant, li recomanem, si us plau, que comprovi la data d’emissió cada vegada que es connecti a la nostra pàgina web i així tindrà la certesa que no s’hi ha produït cap modificació que l’afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d’Ús de la nostra pàgina web, pot contactar amb nosaltres en les dades indicades en aquest avís.