608819058 [email protected]

Curriculum Psiquiatra Jordi Roig

Deixa't ajudar per un especialista i millora el teu dia a dia

El doctor Jordi Roig va estudiar Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona, en el marc de l’Hospital de Sant Pau, on es va llicenciar l’any 1974. Posteriorment, va fer els estudis per a l’especialitat de Psiquiatria, a la Universitat de Barcelona. Simultàniament, es va formar en Neurologia psiquiàtrica, a l’Escola Catalana de Neurologia.

Interessat pels problemes i els sofriments personals de caire psicològic, va decidir emprendre els estudis de Màster de Psicologia, a la Universitat Autònoma de Barcelona, que va acabar el 1981, amb una tesi sobre els factors que intervenen en la gènesi de l’autisme infantil.

Mentre exercia com a metge psiquiatre i psiquiatre infantil, va iniciar la seva formació com a psicoterapeuta, primer amb formació psicodinàmica, que més endavant va completar amb tècniques més específiques per a altres trastorns o malalties.

Va treballar a l’Hospital de Sant Joan de Déu, per tal d’adquirir el coneixement precís de l’hospitalització de pacients adults. Mentrestant, va continuar la seva formació psicoterapeùtica en Tècniques de Mentalització (MBT), procediment específic per al Tractament dels Trastorns Límit de la Personalitat (TLP), a la UCL (University College of London), amb els professors Fonagy i Bateman, formació que va completar a Nova York i, més endavant, un altre cop a Londres.

Aquesta tècnica psicoterapèutica també és molt útil per al tractament dels trastorns que es deriven d’un daltabaix o trauma (Trastorn per Estrès Posttraumàtic) o bé en casos de maltractament infantil, abusos i situacions d’assetjament laboral que causin un greu perjudici a la salut mental del pacient.

Amb el professor Scott Stuart, de la Universitat d’Iowa, i dins de la societat per a la Psicoteràpia Interpersonal (isITPT) va iniciar la formació en Psicoteràpia Interpersonal (TIP), tècnica que ha estat reconeguda a les guies clíniques, com una de les més eficaces en el tractament de la depressió i, especialment, en les depressions postpart, on es considera actualment el tractament d’elecció. És molt útil, també, per als pacients que pateixen recaigudes en el seu procés depressiu, conjuntament amb el tractament farmacològic que convingui prescriure.

Més endavant, i per tal de cobrir la demanda d’ajuda terapèutica, es va formar en psicoteràpia específica per superar els trastorns de pànic, o crisis d’angoixa(PFPP) i psicoteràpia específica per a les persones homosexuals, que necessiten ajut psicològic per a poder asstrobar amb més facilitat la seva identitat gai.

Un tema important al qual cada cop es dóna més atenció és el de la pèrdua d’una persona estimada, per mort, accident, etc., el que entenem per dol. De vegades les persones se’n surten totes soles, però en d’altres casos, i per múltiples factors, el procés s’allarga, tendeix a persistir i a crear en el pacient un seguit de trastorns importants. En aquests casos cal una psicoteràpia específica, que ajudi a resoldre el procés dolorós que viu el pacient.

També famílies amb fills, nens o adolescents que es troben amb problemes —potser poc definits—, de comportament, de convivència, amb escalada de les tensions i dificultats no volgudes, en la regulació de les emocions entre els seus membres. Per a aquest casos, és força eficaç la psicoteràpia dita MBT-F que, amb una mitjana  d’unes 12-14 sessions, pot millorar molt aquestes situacions que amenacen les famílies. Aquest procediment també és molt eficaç per als adolescents, que mostren un gran patiment durant aquesta època de la seva vida.

Les parelles sentimentals, de vegades es troben que s’incrementen les disputes o incomprensions i que això porta al distanciament, l’allunyament o el trencament definitiu, sense que sovint cap de les dues parts sàpiga si pot fer alguna cosa més per a conservar i fer créixer el que ells dos consideren valuós en el seu vincle. L’EFT és una psicoteràpia específica per a aquestes situacions i és molt eficaç per a trobar una sortida positiva, tal com ho mostren el estudis clínics que s’han dut a terme.

D’altra banda, hi ha processos o malalties mentals en eles quals cal un diagnòstic i avaluació acurats que, de vegades, no es fa o es fa massa tard, es a dir, el diagnòstic de:

Trastorns de l’Espectre Autista/Asperger.

Estadis primerencs i poc avançats dels Trastorns Esquizofrènics i Esquizoafectius. Generalment diagnosticats quan el procés ja està força avançat.

Trastorns Obsessius-compulsius (TOC),

Que moltes vegades el pacient amaga per la por a la manca de comprensió d’un trastorn tan greu i que produeix tant de patiment.

Trastorns per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH),

Que tan important és de fer i tractar, per tal que els nens i els nois no pateixin el fracàs escolar.
Per tal de mantenir els coneixement actualitzats, el doctor Roig col·labora amb les següents associacions professionals:

Associació Internacional per a l’Estudi de la Psicosi d’Aparició Precoç,

O en estadis no avançats de la malaltia, on es vetlla pel tractament i el diagnòstic ràpid d’aquesta malaltia deteriorant, abans que el procés hagi avançat més enllà del que és desitjable

Associació de Metges Psiquiatres del Col·legi de Metges de Barcelona.

International Attachment Network,

Per a l’estudi de la vinculació entre pares i fills, i els problemes psicològics que de vegades se’n desprenen. L’interès pels problemes tan bàsics i humans de les relacions i vincles entre pares i fills que, si no van bé, poden ser una de les causes de psicopatologia i malestar familiar, va portar el doctor Jordi Roig a ser un dels organitzadors del Congrés Internacional d’Attachment, a Barcelona l’any 2009.

International Society for Interpersonal Psychotherapy (ISIPT)

On es vetlla per l’avenç en el tractament psicoterapèutic de la depressió, un tractament alternatiu reconegut als tractaments farmacològics.

Grup Tècnic en Salut Mental de Catalunya,

l’Institut Català de la Salut, on es vetlla perquè els tractaments psicoterapèutics per a la depressió i els trastorns d’ansietat, estiguin a l’abast de tots els pacients, en l’àmbit primari, arreu de Catalunya.